Cold Cut Systems AB je vodeći svjetski proizvođač aparata za gašenje rezanjem. Trenutno je u upotrebi oko 650 sustava za gašenje rezanjem u 30 zemalja –ugrađenih u vozila s opremom za gašenje manjih požara i tehničke intervencije pa sve do specijalno konstruiranih vatrogasnih vozila.

U Švedskoj je već više od 50 službi za hitne intervencije (regionalna vatrogasna društva u Švedskoj) nabavilo aparate za gašenje rezanjem – neki od njih 6 ili 7 komada. Ta vatrogasna društva upotrebljavaju aparate za gašenje rezanjem u 80 % svih intervencija gašenja požara.

Kod tehnike gašenja rezanjem se vodi za gašenje preko specijalne mlaznice pod velikim pritiskom (>250 bara) dodaje sredstvo za rezanje (tzv. abraziv) pomoću kojeg se mlazom vode u najkraćem vremenu mogu izrezati svi poznati građevinski materijali. To omogućuje sigurno suzbijanje požara i širenja dimnih plinova s vanjske strane objekta u kojem je požar. Budući da je otvor mali, kisik izvana ne dopire do vatre čime se u tom području znatno povećava učinak gašenja.

Kod mnogih intervencija se kombinacija aparata za gašenje rezanjem, termografskih kamera i nadtlačnih ventilatora pokazala vrlo učinkovitom. Aparat za gašenje rezanjem se svakodnevno koristi diljem svijeta. Nekoliko primjera je opisano u izvješćima o intervencijama.

Uporaba aparata za gašenje rezanjem je sada obvezni sastavni dio dvogodišnjeg obrazovanja (specijalna oprema za gašenje požara, sprečavanje nezgoda) za buduće vatrogasce i za sve koji žele raditi na području sigurnosti i spašavanja u Švedskoj.

Glavne prednosti aparata za gašenje rezanjem:

 • Veća sigurnost interventnih vatrogasnih postrojbi i okolnog prostora gašenja budući da se požar gasi s vanjske strane zgrade/konstrukcije.
 • Brzo djelovanje, uz pomoć aparata za gašenje požara, sprečava širenje požara i ostavlja voditelju vatrogasnih postrojbi više vremena za planiranje intervencije s optimalnim učinkom. Poznate pojave razvoja požara poput Flash-Overa ili Backdrafta moguće je spriječiti ranom primjenom aparata za gašenje rezanjem. Time se ograničava i širenje požara.
 • Svake godine zbog požara nastaju ogromne financijske štete. Štete prouzročene vodom uslijed intervencija gašenja požara čine 50 % ukupne financijske štete. Aparat za gašenje rezanjem se stoga – kao nijedna druga oprema – pokazao neprocjenjivim pomoćnim sredstvom u ograničavanju štete.

coldcut™ cobra Metoda gašenja požara

 1. Sigurno suzbijanje požara s vanjske strane

Kod zatvorenih vrata ne postoji opasnost od povratnog plamenog udara.

 1. Mali otvor i mlaz vode

Sprečavaju prodiranje zraka.

 1. Veliki domet i male kapljice vode

Velik učinak hlađenja uslijed inverzije.

 1. Minimalna upotreba vode

Mala opasnost od šteta prouzročenih vodom – izbjegavaju se nepotrebne materijalne štete.

coldcut™ cobra Metoda

 • Veća sigurnost pri suzbijanju požara
 • Učinkovito suzbijanje požara
 • Zaštita okoliša

Glede uvjeta rada vatrogasaca općenito, a posebice osoba koje nose uređaje za zaštitu dišnih putova postoji malo situacija koje su opasnije od suzbijanja požara u zatvorenim prostorima. Pri korištenju uređaja za zaštitu dišnih putova vatrogasci su izloženi ogromnim rizicima. Oni se moraju odupirati ne samo opasnostima za tijelo (velika vrućina, eksplozije, urušavanje dijelova zgrade, oštri predmeti, opasnost od pada uslijed loše ili nikakve vidljivosti), već u iznimno stresnim situacijama odolijevati i mentalnim rizicima.

Suzbijanje požara u zatvorenim prostorima će uvijek biti jedan od glavnih zadataka vatrogasaca. Postoje brojne situacije kada se ulaz u prostorije u kojima je požar ne može izbjeći, primjerice, kada je potrebno iznijeti ljude ili ukloniti materijal pri radnjama nakon gašenja.

ColdcutTM Cobra sustav gašenja rezanjem kojim se požar suzbija s vanjske strane zgrade trenutno je jedna od najsigurnijih mogućnosti svladavanja požara. Sustav probija gotovo sve građevinske materijale i hladi dimne plinove u unutrašnjosti zgrade. Voditelj interventne postrojbe mora stalno razmatrati različite alternative kako bi pri zahvatima u unutrašnjim prostorima opasnosti za svoj tim u početnoj fazi intervencije sveo na minimum. Tu je sustav ColdcutTM Cobra sigurna, djelotvorna alternativa konvencionalnom suzbijanju požara.

Kombinacijom različitih pomoćnih sredstava – npr. ColdcutTM Cobra aparata za gašenje rezanjem, termografskih kamera i ventilatora -, povećavaju se izgledi za izbjegavanje opasnog gašenja požara u unutrašnjem prostoru.

Stvaranje sigurnih uvjeta rada interventnih vatrogasnih postrojbi trebalo bi biti na prvom mjestu za sve uključene, primjerice za vlasnike nekretnina, voditelja službe spašavanja i vatrogasce.

Sigurnosne prednosti Cobra aparata za gašenje rezanjem

 • Veća sigurnost pripadnika interventnih vatrogasnih postrojbi budući da je požar moguće suzbiti s vanjske strane zgrade/konstrukcije čime se sprječava opasnost od ozljeđivanja eksplozivnim plinovima i intenzivnom vrućinom.
 • Bolji uvjeti rada interventnih postrojbi budući da se požar može svladati izvana. Unutrašnje gašenje požara u vrućim, zadimljenim prostorima, u kojima su koža i pluća izloženi otrovnim i kancerogenim tvarima, smanjuju se na najmanju moguću mjeru.

Cobra metoda gašenja rezanjem

Kod tehnike gašenja rezanjem ColdcutTM Cobra pod velikim pritiskom dodaje sredstvo za rezanje (abrazivno sredstvo) (>250 bara na pumpi), uz čiju pomoć vodeni mlaz u najkraćem vremenu reže sve poznate građevinske materijale.

To olakšava suzbijanje požara s vanjske strane zgrade. Visoki tlak vode stvara velike brzine (>200 m/s) kojima nastaju male kapljice vode.

Čim mlaz napravi otvor u krovu, zidu kuće, vratima, kontejneru, karoseriji automobila, brodu, zidu silosa itd. prekida se dovod sredstva za rezanje i požar se gasi finom vodenom maglom.

Zahvaljujući malom promjeru otvora ne dolazi do rasplamsavanja plamena dodatnim dovođenjem kisika, a suzbijanje požara može se provoditi učinkovitije nego do sada. Što je manji otvor prema prostoriji u kojoj je požar, to se brže smanjuje temperatura, jer plin postaje nereaktivan. Vodena para ostaje dulje u području požara i temperatura se odgovarajuće smanjuje.

U praksi se također pokazalo: što je viša temperatura u području požara, to je bolji hlađenje i učinak gašenja.

Ako se vatra pri požaru u potkrovlju ili slično širi kroz krovnu konstrukciju, uređaj za gašenje rezanjem je učinkovito pomoćno sredstvo za gašenje.

Kad vodene kapljice dospijevaju u područje požara počinje izuzetno učinkoviti postupak gašenja koji se može podijeliti u četiri dijela:

 • Hlađenje plina u području požara
 • Hlađenje goriva i potencijalnih žarišta požara
 • Smanjenje koncentracije kisika
 • Apsorpcija vrućine

Kroz veliku površinu magla vrlo brzo isparuje – puno malih kapljica stvaraju veću učinkovitu površinu vode. Što je veća brzina kapljica, to brže se hladi dimni plin.

Glavne prednosti aparata za gašenje rezanjem CobraTM

 • Veća sigurnost interventnih postrojbi, jer se požar može suzbiti s vanjske strane zgrade/konstrukcije čime se sprječava opasnost od ozljeđivanja intenzivnom vrućinom i eksplozivnim plinovima.
 • Bolji uvjeti rada interventnih postrojbi budući da se požar može svladati izvana. Unutrašnje gašenje požara u vrućim, zadimljenim prostorima, u kojima su koža i pluća izloženi otrovnim i kancerogenim tvarima, smanjuju se na najmanju moguću mjeru.
 • Dobitak na vremenu zahvaljujući brzom gašenju/inertizaciji u ranoj fazi požara. Voditelj postrojbe može bolje isplanirati i provesti radove gašenja, budući da se već u ranoj fazi može započeti s hlađenjem dimnih plinova.
 • Veće mogućnosti za voditelja postrojbe zahvaljujući novim metodama suzbijanja požara. Kombinacija aparata za gašenje rezanjem, termografskih kamera i ventilatora pokazala se vrlo učinkovitom u mnogim intervencijama. Bolja dostupnost žarištima požara u zatvorenim konstrukcijama kao što su spušteni stropovi, podkonstrukcije, spremnici, ventilacijski kanali i ostale šupljine, koje imaju ograničeni pristup.
 • Znatno smanjenje štete u usporedbi s konvencionalnim mlaznicama, jer većina kapljica isparuje kroz vatru. Konvencionalne mlaznice tipa Fogfighter proizvode znatno veće kapljice vode koje dovode do šteta na zgradama i drugim objektima.
 • Velike količine vode uzrokuju drugi problem: onečišćenje podzemnih voda i drugih voda, jer voda za gašenje sadrži štetne tvari. Stoga od male potrošnje vode kod sustava Cobra profitira i okoliš. Budući da se korištenjem sustava Cobra požari gase kraće vrijeme, nastaju manje otrovni dimni plinovi.
 • Male postrojbe mogu odmah započeti s kvalificiranim suzbijanjem požara. Teoretski može jedna osoba sama rukovati opremom, no u praksi se preporučuju dvije osobe u postrojbi za gašenje rezanjem: osoba koja rukuje aparatom i druga osoba koja pomoću termografske kamere nadzire goruću konstrukciju. Oprema se također može instalirati u malim interventnim vozilima. Uskim crijevom se kod dobrog tlaka može postići doseg od 300 m.

coldcut™ Cobra Compact

Sustavi suzbijanja požara coldcutTM cobra omogućuju vatrogascima sigurno suzbijanje požara u unutrašnjosti i na teško dostupnim mjestima za konvencionalne sustave gašenja požara. Visokim tlakom vodenog mlaza i primjesom abraziva mogu se probiti svi poznati građevinski materijali. Požar se suzbija učinkovitom vodenom maglom koja se velikom brzinom unosi u prostoriju u kojoj je požar.

ColdcutTM cobra compact pokreće se integriranim benzinskim motorom. Kompaktni dizajn omogućuje jednostavnu instalaciju Cobre Compact u različite modele vozila.

Sustav gašenja rezanjem coldcutTM cobra compact radi s vodenim tlakom od 200 bara i daje oko 40 litara vode u minuti. Standardno je opremljen višenamjenskom mlaznicom (Multi-Purpose Nozzle – MPN) . Kombinacija Cobre i MPN daje izuzetno mnogostrani sustav. MPN proširuje područje primjene Cobre i omogućuje učinkovitije i efikasnije suzbijanje požara u najrazličitijim scenarijima kao kod požara u automobilu, požara na otvorenom, radova ograđivanja i dekontaminiranja te radova gašenja pjenom. MPN je mlaznica koja se poslužuje preko pištolj-drške koju se pridržava objema rukama i koja može proizvesti različite uzorke raspršivanja. Magla raspršivanja može se u sekundi promijeniti od vrlo brzog mlaza u široki stožasti oblik.


Proizvod Standard Opcija
Učinak (20°C, 50% relativna vlažnost zraka, nadmorska visina) Oko 37 l/min; najviše 42 l/min Pritisak na pumpi: 180-200 bara  
Pogon za pumpu Benzinski motor, 31 Hk n.a.
Spremnik za abraziv 10 litara oko 5 min rezanja n.a.
Hose reel 1/2" 80 metara visokotlačno crijevo, električno namatanje n.a.
Ručna štrcaljka Mlaznica 2,3 mm Težina 6 kg D x Šx V = 1320 x 100 x 420 mm n.a.
Upravljački sustav Radiokomunikacija preko ručne štrcaljke  
Opskrba vodom 80 mreža (177 µm) filtrirano 3 bara @ 50 lpm  
Spremnik - voda   270 litara po želji
Spremnik - gorivo 10 litara benzina (za oko 70 minuta rada) n.a.
Ulje Motor: 5W/40 Pogon: T55 8W-140 Vodna pumpa: Holst 100  
Učinak rezanja / prodora - 3-mm građevinski čelik - 10-mm građevinski čelik Prodor (procijenjeno vrijeme) ~ 5-10 sek. ~ 30-40 sek.  
Težina i dimenzije Suha težina: ca. 375 kg D x Š x V = 800 x 800 x 1200 mm Uklj. spremnik za vodu Suha težina: ca. 400 kg D x Š x V = 1200x 800 x 1200mm
MPN (Multi-PurposeNozzle) ~ 40 l/min Tlak na pumpi: ~ 80 bara Adapter za pjenu Mlaznica za maglu
Zaštita od smrzavanja Aktivno (voda koja lagano teče): uključeno n.a.

Obuka i puštanje u pogon

Visokotlačni radovi i radovi rezanja zahtijevaju trening i odgovarajuće kompetencije. Cold Cut Systems nudi trening za operativno osoblje i za osobe koje planiraju rad s coldcutTM cobra sustavom za gašenje rezanjem. Osim toga Cold Cut Systems nudi organizacijama koje koriste Cobru daljnji razvoj već primijenjenih i razvoj lokalno prilagođenih taktika i strategija. Na tim područjima Cold Cut Systems nudi profesionalno savjetovanje i trening.

Cold Cut Systems preporučuje puštanje u pogon sustava od strane djelatnika ili osoba koje su obučene i angažirane od strane Cold Cut Systems.

coldcut™ Cobra C 360 Kit

Metoda suzbijanja požara coldcutTM cobra kombinira abrazivnu tehniku rezanja vodenim mlazom s učinkovitim gašenjem raspršenom vodom.

Zahvaljujući visokom tlaku vodenog mlaza pridodano sredstvo za rezanje može probiti sve poznate građevinske materijale. Čim se izreže rupa u konstrukciji, požar se suzbija učinkovitom vodenom maglom koja se velikom brzinom unosi u prostoriju u kojoj je požar.

Tako vatrogasci mogu suzbiti i požare u unutrašnjim prostorima pod sigurnim uvjetima izvana.

Sustav gašenja rezanjem C 360 Kit (58 l/m) konstruiran je za ugradnju u sve vrste interventnih vozila. Kit je opremljen priključnim mjestom na pogonskom vratilu visokotlačne vodene pumpe i sadrži glavne elemente ručne štrcaljke.

Izvor energije za visokotlačnu vodenu pumpu mora konstruirati proizvođač karoserije – vidi tehničke podatke.

C 360 Kit je mnogostrana platforma za rad s proizvodima programa pribora coldcut systemsTM.

coldcut™ Cobra C 330 P Kit

Metoda suzbijanja požara coldcutTMcobra kombinira abrazivnu tehniku rezanja vodenim mlazom s učinkovitim gašenjem raspršenom vodom.

Zahvaljujući visokom tlaku vodenog mlaza pridodano sredstvo za rezanje može probiti sve poznate građevinske materijale. Čim se izreže rupa u konstrukciji, požar se suzbija učinkovitom vodenom maglom koja se velikom brzinom unosi u prostoriju u kojoj je požar.

Tako vatrogasci mogu suzbiti i požare u unutrašnjim prostorima pod sigurnim uvjetima izvana.

Sustav gašenja rezanjem C 330 P Kit (28 l/m) s četverotaktnim benzinskim motorom konstruiran je za unutrašnjost vozila i može se kao zasebna jedinica montirati u većinu interventnih vozila – neovisno o pogonu i prijenosu snage.

Jedinica se može pokretati preko upravljačkog releja ili CAN-bus upravljanja.

C 330 P Kit je mnogostrana platforma za rad s proizvodima programa pribora coldcut systemsTM